Sobre el cartipàs municipal i les retribucions dels regidors/es

Marta Neira Reina.  PSC El Masnou
424

En el Ple extraordinari de l’Ajuntament del Masnou, que es va celebrar el passat 7 de juliol, es van aprovar el cartipàs municipal i les retribucions dels regidors/es. Malauradament, tot i que tots i cadascun dels regidors/es guanyarem menys (un 5% menys els regidors/es sense dedicació i un 2,5% menys els que tenen dedicació -és a dir, els que tenen sou amb cotització a la Seguretat Social-); el nou equip de govern augmenta la despesa, com a mínim, en 43.000 euros, per cobrir els seus sous.

L’esmena del grup socialista, que no va prosperar, té per objecte reduir la despesa en 53.000 euros respecte a la proposta de l’equip de govern. I es basa en els tres punts següents:
1) Reducció del 5% linial a tot el consistori,
2) Eliminar una de les dedicacions exclusives, ja que la considerem innecesària, i
3) Reduir les tinences d’alcaldia a cinc (tal com han fet en molts ajuntaments).

La proposta del govern va ser aprovada, ja que tenen majoria absoluta. El resultat és que el nou equip de govern resultarà més car a l’ajuntament i, per tant, a la ciutadania. I la pena és que aquest augment de la despesa no es justifica per la necessitat de l’ajuntament sinó pels interessos personals i com a conseqüència del pacte CiU i ERC.

Com s’explica sinó que ERC, amb només tres regidors, hagi aconseguit dues dedicacions (una d’exclusiva i una altra de parcial del 75%) i dues tinences d’alcaldia? Com s’explica que durant vuit anys el nostre Artur Gual ha portat Promoció Econòmica i en el segon mandat, a més a més, Hisenda, sense dedicació exclusiva, i ara resulta que per portar Promoció econòmica i Mobilitat consideren que es necessita una dedicació exclusiva? Aclareixo que un regidor amb dedicació exclusiva té un sou que amb seguretat social se’n va al 64.000 €.

Un altre aspecte que crida l’atenció, i que em preocupa, és el fet que el nou alcalde, Pere Parés, no tingui dedicació plena a l’Ajuntament, ja que per necessitats personals mantindrà la seva actual feina, cosa que entenc; el que NO entenc és per què s’ha presentat a l’alcaldia del Masnsou si no s’hi pot dedicar plenament? Els socialistes considerem que un municipi com el Masnou, actualment amb 23.000 habitants,  necessita un alcalde a plena dedicació, tal com van fer els els anteriors alcaldes, democràtics, Josep Azuara i Eduard Gisbert. La meva pregunta és qui farà d’alcalde?

Aquest no és un bon començament!

COMPARTIR

2 COMENTARIS

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí