Temps de vacances

Naturcenter. www.naturcenter.es.
559

S’apropa el període de vacances i hi ha molta gent que es pregunta què fer amb el seu animal de companyia. Cal recordar que en el moment que acceptem una mascota ens comprometem a tenir-ne cura durant tota la seva vida i durant tots les èpoques de l’any. Pot semblar un problema, però hi ha múltiples opcions perquè nosaltres i el nostre animal gaudim d’unes vacances perfectes.

Principalment deixar l’animal amb un conegut, familiar o amic pot ser una solució còmode i de confiança; però no sempre això és possible, per tant hem de recórrer a altres recursos dels quals parlarem a continuació.

Segons el tipus d’animal de companyia que tinguem podem deixar-los en un centre de guarderia especialitzat que disposi de totes les infraestructures i materials necessaris per assolir les cures dels nostres animals. Avui en dia existeixen un gran nombre d’aquest tipus de centres molt a prop de casa nostra. Nosaltres aconsellem visitar aquestes instal·lacions amb suficient temps d’antelació i efectuar la reserva amb temps, ja que segons les èpoques de l’any poden estar plenes. A més, molts d’aquests centres disposen de càmeres web per poder observar en tot moment i des de qualsevol lloc com es troba i què fa el nostre animal.

Però no sempre és possible traslladar el nostre animal amb facilitat. És el cas dels peixos, però per aquests casos també oferim les solucions adequades. Avui en dia en els centres especialitzats es disposa de programadors automàtics que faran que el menjar es subministri a les hores i en les quantitats que desitgem, a més, de programadors que controlen els llums, les bombes o els filtres. Així, també trobarem menjar per les vacances de peixos que no requereixen cap tipus d’aparell.

En el cas de rosegadors, petits mamífers, ocells, aus diverses, gossos o gats, també podem instal·lar menjadores tipus tolba i abeuradors amb reserva d’aigua automatitzada, que permetran marxar amb tota tranquil·litat i seguretat.

Una altra opció és endur-se el nostre animal amb nosaltres. Per aquest cas existeixen gran varietat de productes i accessoris per facilitar els transport i l’estada del nostre animal. Transportins, casetes, abeuradors, parcs i gàbies desmuntables, xarxes pel cotxe, aliments preparats pel viatge, bosses de moltes diverses mides i adequades a cada tipus d’animal… ens permetran viatjar i passejar amb total comoditat. Fins i tot pels més aventurers hi ha motxilles adaptades pels nostres gossos perquè ells mateixos portin les seves coses, com el pinso, l’aigua, les joguines, etc.

Quan la mascota viatja és molt important dur el passaport (en cas de gossos, gats i fures) i la documentació de l’animal completa i segellada per tal de poder garantir el control de salut de l’animal. També, quan el nostre animal viatja, és molt important dur-lo perfectament identificat amb el microxip; a més, recomanem penjar una medalla identificativa amb el telèfon de contacte.

Tan si ens enduem el nostre animal com si els deixem a càrrec d’algú, és molt important tenir el telèfon del veterinari a mà per si ens trobem amb qualsevol problema.

Cal recordar que en cas de viatjar en mitjans públics com avions, vaixells, trens o autobusos, és necessari assegurar-se de les normes de transport i les condicions de tarifes de viatge. A més de tenir present les normes de viatge, és important conèixer les condicions d’entrada d’animals a altres països en cas de viatjar a l’estranger. Tota aquesta informació us la poden facilitar les ambaixades de cada país.

Podreu trobar molts més consells i recomanacions per a les vostres vacances i les dels vostres animals en el vostre centre veterinari o a la vostra botiga especialitzada.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí