Ells viuen més i millor!

Carol Lagunas Sepúlveda (col B-3878).  Life Veterinària
1133

En els últims temps als veterinaris ens agrada molt dedicar els nostres esforços en promulgar la importància de la medicina preventiva i és que… trobar aviat és curar millor!

Al veterinari s’ha anat sempre quan els nostres companys s’han posat malalts i quan tocaven les vacunes de l’any, però des de fa un temps ençà els veterinaris apostem per fer de la MEDICINA PREVENTIVA una potent eina. Sabem que la prevenció és la nostra aliada i que el diagnòstic precoç ens permet afrontar malalties en estadis inicials, on la possibilitat de sortir-se’n o d’allargar al màxim la seva vida, és molt més alta.

A la medicina preventiva tenim en compte tots aquells factors que ens permeten, per una banda, tenir als nostres pacients el més sans possibles; i per l’altra banda, en el cas de malaltia, fer el diagnòstic el més aviat possible per minimitzar les complicacions.

L’eina més potent per assolir tot això són els Plans de salut: es tracta de canviar el concepte, no es va només al veterinari quan estan malalts, sinó tot just al contrari, sobretot quan estan sans.

Un bon Pla de salut ha d’estar pensat per aconseguir tenir controlats tots aquells factors importants en la franja d’edat a la que es troba el gat o el gos. Així, les necessitats o els punts febles no són els mateixos per a un cadell que per a un adult que per un a avi. I tampoc ho són, en el cas de gats, depenent de si surten al carrer o si, pel contrari, no surten mai.

Els Plans de salut s’ajusten en funció de cada animal, la seva raça i l’etapa de vida i en ells tenim cura de:

La dieta i la qualitat nutricional: Guiar-vos en la nutrició del vostre company ens permet evitar futurs problemes com obesitat, carències, disfuncions orgàniques, problemes urinaris… podem fer ajusts energètics per controlar el creixement de cadells de races grans o gegants i  evitar malalties òssies,  alhora el maneig dietètic forma part del tractament en moltes patologies com insuficiència renal, hepàtica, pancreàtica, reducció de pes, artrosi, IBD, al·lèrgies cutànies o alimentàries, diarrees, vòmits…

Control de paràsits interns: Els veterinaris també vetllem per la salut de les persones i una de les nostres funcions és controlar aquelles malalties que es poden contagiar d’animals a persones i viceversa, les anomenades zoonosi, i unes de les més importants són els paràsits intestinals. A mode preventiu, cal desparasitar als nostres pacients quatre cops a l’any; i el fet que els pacients de Plans de salut siguin portats de molt a prop, se’ls facin analítiques  i tinguin inclosos els fàrmacs desparasitadors, fa que el compliment sigui molt més elevat que en la resta de pacients; i per tant, en ells, la incidència d’aquestes malalties sigui molt menor.

Control de paràsits externs: Avui en dia al mercat es troben tractaments molt eficaços, al treballar sobre medicina preventiva s’estableix una comunicació molt fluïda i freqüent entre propietari i veterinari, que us permet estar al dia administrant els tractaments més eficaços i adients al vostre cas. Fruit del compromís d’exercir la medicina preventiva amb els nostres pacients, també us ajudem a fer un bon compliment del tractament durant tot l’any.

Vacunacions: Potser el més conegut. Vacunem de moltes malalties, la majoria molt greus o inclús mortals com el brom, la parvovirosi, la leptospirosi, la parainfluenza, l’adenovirosi…

Mencions especials per a la vacuna de la ràbia (una de les zoonosis més importants i extesa a nivell mundial segons l’OMS). A Catalunya no és vacunació obligatòria, però sí que és recomanadíssim vacunar perquè som fronterers amb Marroc i França, on sí es declaren casos i amb la resta de l’Estat Espanyol, on la vacunació és obligatòria. Si vacunem als nostres gossos, augmentem la immunitat poblacional i evitem possibles brots de ràbia, un exemple molt clar del que pot passar quan la malaltia es considera extingida i la població no vacunada comença a assolir un percentatge important, el tenim amb el xarampió en medicina humana: d’extingit a ressorgit.

Vacuna de la Tos de les caneres: no és una malaltia greu, però sí molt molesta i altament contagiosa, recomanada per a races braquicèfales, on les malalties respiratòries tendeixen a complicar-se i en tots aquells gossos sociables, que juguen molt amb altres gossos, que van a Agility o assidus als pipicans.

Vacuna per a la Leishmaniosi: Una molt bona eina per augmentar la immunitat del nostre gos perquè, en cas d’entrar en contacte amb la malaltia a causa de la picada d’un mosquit, el seu sistema immunitari estigui preparat i faci una millor resposta. Aquesta vacuna, junt amb mesures per reduir la possibilitat de ser picats per flebotoms, els vectors de la malaltia, i sotmetre als gossos a un testeig anual, són una eina molt eficaç per a la lluita contra la leishmaniosi; reduint significativament el número d’infectats i fent cada dia un diagnòstic més precoç que repercuteix directament en el grau de gravetat al diagnòstic, augmentant molt la taxa de supervivència, o sigui: s’infecten menys, es diagnostiquen abans, estan en estadis més inicials i es controlen molt millor!

Etologia: És uns suport bàsic, us ajudarem a establir un bon vincle amb el vostre company i us ajudarem a resoldre dubtes que apareixen en diferents etapes: en l’educació del cadell, en l’entrada a la família, com acollir a un nounat sense que ningú pateixi, entendre els processos cognitius d’envelliment…

Salut bucal: La salut bucal repercuteix en la salut general dels nostres pacients, una correcta higiene bucal del gos o del gat repercutirà en la fortalesa de dents i genives. Aprendre a cuidar la seva boca amb els millors sistemes, triats de manera individualitzada, i deixar de veure com a normals boques plenes de tosca i amb gingivitis, o inclús amb malaltia periodontal avançada, és també part de la nostre feina educativa. Realment, els propietaris que realitzen visites freqüents al veterinari i que practiquen la prevenció, aprenen a tenir cura de les boques, repercutint de manera molt positiva en la salut oral dels seus companys. Alhora molts Plans de salut inclouen la higiene bucal (sempre sota anestèsia), dins de les actuacions a realitzar, així que en aquest punt es torna a evidenciar una millora de salut i de qualitat de vida importants entre els pacients de Pla de salut i els pacients tradicionals.

– Bateria de proves mèdiques: Aquí és on entren totes aquelles proves que adaptem i triem en funció de l’edat i la raça. Per fer una revisió el més acurada possible adequada a la situació de cada animal, es solen fer analítiques sanguínies de diferent complexitat: analítica per fer un diagnòstic precoç de malaltia renal, analítiques d’orina que són bàsiques en animals esterilitzats ja que poden fer problemes de cristallúria (problemes de cristalls o pedres a l’orina), ecografia abdominal, radiografies toràciques per estudiar cor i pulmons i radiografies òssies per descartar o controlar artrosis i displàsies. Control de la pressió arterial en gats, electrocardiogrames…

Totes aquestes actuacions que hem anat explicant es solen separar en diverses visites que es programen durant l’any, amb la finalitat d’anar veient al pacient i anar avaluant la seva salut diverses vegades. Així, si apareix alguna patologia la podrem diagnosticar el més aviat possible; i a més, aquesta freqüència de visites fa que s’estableixi una relació entre el propietari i la clínica molt més propera. I aquesta bona comunicació ens ajudarà d’allò més en l’objectiu comú que compartim: la seva salut és la nostra felicitat!!!

Life Veterinària
De la Plaça, 68 · PREMIÀ DE MAR · Tel. 936 33 88 99

COMPARTIR