El celler de Can Palauet

Alexis Serrano.  Director Arxiu Comarcal del Maresme
765
Recreació de les feines del celler de Can Palauet.

Can Palauet és un edifici noble ubicat al centre de la ciutat, al bell mig del carrer d’en Palau, un vial que conserva el cognom dels antics propietaris del casal que des de 1997 és la seu de l’Arxiu Comarcal del Maresme.

Des de l’adquisició de l’immoble per part de l’Ajuntament de Mataró i la seva cessió a la Generalitat de Catalunya per tal que l’Arxiu hi desenvolupés la seva activitat, el celler ha estat un dels pocs espais de l’edifici que ha mantingut la seva essència genuïna. Un racó de la casa que testimonia un dels elements centrals de la història de la comarca, la producció, l’elaboració i l’exportació del vi.

En efecte, el celler de Can Palauet és un dels darrers testimonis d’aquests elements arquitectònics que, temps era temps, es comptaven a centenars i que, amb el passar dels anys, han esdevingut locals comercials, habitatges i aparcaments. Un celler força monumental i extraordinàriament ben conservat que a més compta amb les facilitats de visita pròpies d’un equipament públic que gaudeix d’un dilatat horari d’obertura.

La traça documental del celler de l’Arxiu es remunta fins al segle XVI, per bé que els seus elements conservats daten d’entre els segles XVII i XIX. Compta amb 5 cups de grans dimensions de més de tres metres d’alçada que conserven les seves portelles i aixetes, i amb dues premses de gàbia del segle XVIII i una del segle XIX.

Aquest any, amb la intenció de retornar el celler al seu vell esplendor, l’Arxiu Comarcal ha dut a terme un tractament antiparasitari, una neteja intensiva i un altre tractament per garantir la conservació dels elements més malmesos. A més, ha recreat algunes de les feines que s’hi duien a terme amb la presència d’unes figures que permeten copsar les principals tasques que hi tenien lloc per a l’elaboració del vi. S’han col·locat alguns elements per crear una falsa perspectiva i s’ha dotat l’espai d’una nova il·luminació per accentuar la teatralitat de l’escena. Per completar la museïtzació, l’espai s’ha dotat de materials mobles cedits pel Museu Arxiu de Vilassar de Dalt (botes, portadores i garrafes) que ajuden en la recreació.

 

Finalment un plafó exterior amb text en català, castellà i anglès ha de permetre que aquest espai esdevingui un lloc al servei de la pedagogia dels escolars, dels circuits turístics i culturals de la ciutat i del públic en general.

COMPARTIR