Defensa les teves plantes de la calor!

Passi Garden Home.
398

Les temperatures elevades i els raigs del sol de l’estiu són sempre una amenaça  per la vida de les plantes. El seu efecte combinat amb la falta d’aigua provoca el marciment, moltes vegades irreversible,  un cop de calor pot ser letal. A més a més, les cremades que els raigs provoquen al fullatge comprometen l’aspecte i la vida de la planta. Tot seguit us donem uns consells de com protegir les teves plantes dels estius rigorosos.

Els efectes més comuns de la calor sobre les plantes són:

• Marciment per falta d’aigua en els substrat. És el problema més habitual que causen les altes temperatures a l’estiu, i que pot afectar més als cultius que estan  en testos i jardineres. Cal estar atents i regar sovint.

Cop de calor. Es produeix a causa d’una pujada sobtada de la temperatura. Això provoca que augmenti ràpidament la transpiració de les plantes. De vegades encara que el substrat estigui humit, la pèrdua d’aigua a través de les fulles és més important que l’absorció per les arrels. El problema s’agreuja quan la humitat ambiental és baixa. Cal que hidratem la planta amb reg i pulverització.

Fulles cremades. Algunes espècies de plantes no suporten el sol directe, ja sigui per l’hàbitat del que provenen o per haver estat cultivades en hivernacles.  Informeu-vos de quin és el millor lloc per posar-les. L’orientació de la nostra terrassa o jardí és un punt important a l’hora de triar les plantes.

MESURES DE PREVENCIÓ I SOLUCIONS

  • Regueu amb més freqüència. Augmenteu la periodicitat del reg a mesura que augmenti la calor evitant  l’entollament, que també pot fer malbé la planta.
  • Si cultiveu en testos recordeu que  si són de plàstic, metall o de color negre, absorbeixen  la calor amb més facilitat i caldrà regar-les  més sovint. En canvi les plantes que estan directament al terra poden obtenir la humitat acumulada del mateix sòl.
  • No regueu en hores de més exposició solar, ja que es perd molta aigua per evaporació. També eviteu de mullar les fulles sovint , sobretot en zones on la humitat ambiental és important. Si aquesta humitat no desapareix, les plantes poden arribar a estar afectades per fongs.
  • L’instal·lació d’un reg per goteig, és la solució més ecològica i efectiva , i que ens permet l’estalvi d’aigua.  També és molt còmode si marxem de vacances. Hi ha molta varietat de programadors que ens permetran de poder controlar la quantitat d’aigua que tindrà cada planta. També existeix l’ús de peces de ceràmica en forma cònica que junt amb una botella d’aigua, eviten que encara que ens oblidem de regar, la planta continuï tenint la humitat bàsica  per aguantar les altes temperatures o la falta de pluja.
  • Durant els mesos de més calor, cal evitar d’abonar. És aconsellable fer-ho durant la primavera i la tardor. Així  les plantes estaran més preparades per a les situacions ambientals extremes de l’estiu i l’hivern. Existeix una gran varietat d’adobs o fertilitzants , tant clàssics com ecològics que faran que les plantes suportin les variacions de temperatura i humitat del clima mediterrani.
  • El Mulching o encoixinat, consisteix en cobrir la superfície del substrat amb algun element que afavoreix la retenció d’humitat i protegeix les arrels de les altes temperatures. Es pot utilitzar escorça de pi, pedra volcànica o palla.
  • Orientació  de la terrassa o jardí. Situeu les plantes en els  llocs adequats. És important que us informeu quan aneu a adquirir plantes, de quines espècies i varietats són les més aptes per al vostre jardí. Una terrassa o jardí orientat al nord, afavoreix  a les plantes ombrívoles. L’orientació al sud, a les espècies més solanes. Aquesta última ajuda a què les plantes produeixin més flors. Cal tenir en compte que si estan en testos és més fàcil de buscar el lloc més adequat per a cada època de l’any.
  • Utilitzar tendal i malles d’ombra, que aconsegueixen ambients més agradables i frescos.  Són un sistema assequible i senzill d’instal·lar. N’hi ha de diferents mides i colors. Quadrat, triangulars, de colors beig, verd, de vela de cotó, o de malla.
  • Si agrupeu les plantes  en racons, podeu aconseguir un ambient humit per la suma de les evaporacions de totes elles . Caldria combinar-ho amb malles d’ombra per tenir més efectivitat.
  • Refresqueu-les amb pulveritzacions o nebulització. Per crear ambients més humits i frescos, les pulveritzacions amb aigua són una bona solució. S’hauria d’evitar fer-ho durant les hores de màxima exposició solar ja que podríem cremar les fulles. Informeu-vos de quines són les espècies que accepten aquest mètode.
COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí