Bojos pels Cactus

Passi Garden Home.  www.passigardenhome.com
471

Cada com son més els Cactusadictes, sigui per la seva geometria o pel seu aire d’intocable, els cactus estan de moda. Les Xarxes Social estan plenes de seguidors i comunitats on es dona una perspectiva molt més moderna d’aquestes plantes.

El nom cactus, prové del grec ‘Kaktos’, que significa ‘planta espinosa’. Els cactus són suculentes, però no totes les suculentes són cactus. Com la majoria de les plantes suculentes, els cactus tenen aquesta propietat, són capaços d’extreure i emmagatzemar la mínima humitat del sòl. Aquestes reserves li permeten passar llargs períodes secs a esperes de la pluja.

Els cactus conformen un dels grups botànics més interessants. Evolucionats en el continent americà, han desenvolupat sorprenents adaptacions a l’escassetat d’humitat que els fan únics. La seva extraordinària varietat de formes, mides, colors i floracions doten a aquestes plantes d’un valor estètic que els amants de la jardineria bé saben apreciar.

Al viure en zones de calors extrems, els cactus realitzen l’intercanvi de gasos durant la nit, de manera que mentre dormim consumeixen diòxid de carboni, a l’inrevés que la resta de les plantes.

L’elecció del cactus

El rang de cactus és enorme, que s’estén des de diminutes formes elegants a enormes pilars irregulars i de cabells grisos suaus a grans espines afilades. Molts cactus es venen en safates mixtes, en particular les mides més petits. Les espècies més venudes són Echinocactus, Ferocactus, Gymnocalycium, Opuntia i Mammillaria.

Les suculentes, com les Euphorbias, s’assemblen molt als cactus i, sovint es col·loquen en el mateix grup de productes. És fàcil detectar la diferència. A les Euphorbias les punxes i espines creixen directament del cos verd de la planta, mentre que en els cactus que creixen fora sobre una arèola – les parts més gruixudes / plantejades en el cos verd.

Quant i quan cal regar els cactus?

Els cactus aguanten bé la sequera, però com totes les plantes també necessiten aigua per viure. Convé deixar que el substrat s’assequi entre reg i reg. És molt important que la terra no s’entolli: massa aigua i, sobretot, un substrat mal drenat provoca l’aparició de fongs i la mort de la planta. De fet, un dels majors errors en la cura de les cactàcies és l’excés de reg.

El reg depèn de molts factors: exposició, època de l’any, tipus de substrat, clima, si està en test o en terra, el material del test, si es troba a l’exterior o no. Així, en una zona molt càlida i seca, un cactus en test de fang orientat a sud necessitarà bastant més reg en la mateixa època de l’any que un plantat en semiombra directament a la terra en una zona més temperada i plujosa.

Durant l’estiu, un reg cada 10 dies pot ser correcte com a referència; a la primavera i la tardor s’han d’espaiar més. Mentre duri el fred hivernal pràcticament no caldrà regar. Però dins de casa i amb calefacció s’ha de seguir regant ocasionalment durant l’hivern per evitar que s’assequi completament el substrat.

On cal situar-los?

Com a norma general, la majoria dels cactus del desert prefereixen una exposició assolellada. Els cactus epífits, en canvi, necessiten una posició en semiombra però molta llum. També requereixen un exposició més ombrejada en el seu període d’adaptació dels cactus recentment trasplantats, els molt joves i els que vénen de passar una temporada a l’interior.

Dins de casa els cactus necessiten llum abundant. La manca de llum fa que s’estirin cap a la llum perdent el seu port homogeni. Per tant, s’han de col·locar al costat de les finestres o bé utilitzar alguna font de llum artificial.

Quines temperatures necessiten per viure?

Molts cactus, al provenir de zones desèrtiques on les nits poden ser molt fredes, tenen una resistència moderada a les gelades. No obstant això, entre les 2.000 espècies de cactàcies que existeixen, moltes són de climes més càlids (generalment les epífites) i toleren malament les baixes temperatures. El millor és informar-se a l’adquirir la planta.

Les pluges hivernals fan als cactus més sensibles a les posteriors gelades. La combinació excés d’aigua més gelada pot resultar fatal. La solució: portar-los dins de casa mentre dura l’hivern.

¿Cal abonar-lo?

Els cactus s’han d’abonar, sobretot els que viuen en test, ja que els substrats específics solen ser molt pobres en nutrients i amb molta capacitat de drenatge. No obstant això, cal tenir molta cura de no passar-se. Massa abonament, especialment el nitrogenat, tindrà com a conseqüència el creixement en verd de la planta en forma de teixits febles, menys resistents a les malalties i a les temperatures extremes. Es corre el risc, a més, de perjudicar la floració.

Com i quan trasplantar?

Els cactus que viuen en test requereixen trasplantaments cada varis anys a causa de el creixement de la planta i a l’esgotament del substrat. La millor època per fer-ho és la primavera i l’estiu (mai a l’hivern).

És millor que el nou test sigui tan sols uns centímetres més gran que l’anterior. En el fons ha de col·locar-se una capa de grava o petites pedres per assegurar un bon drenatge.

El substrat ha de contenir una bona proporció de sorra (fins a un 50%). La resta es pot completar amb torba (torba rossa per als cactus epífits), o amb una barreja de torba i terra de jardí. A Passi Garden Home trobaràs substrats específics pels teus cactus així com adobs i d’altres complements.

Aquest mes de Juliol les plantes suculentes, i entre elles els cactus, son les protagonistes a Passi Garden Home. Converteix-te en un CactusAdict i col·lecciona-les

COMPARTIR