El primer catalanisme polític (1): Malgrat de Mar

Jaume Vellvehí.  laraconera.blogspot.com
520

Al Maresme, el primer intent d’aglutinar els catalanistes es produí a Malgrat de Mar a l’entorn de 1886. Com passava arreu, el pes del catalanisme cultural encara predominava i tot just es definia el polític. Prohoms vinculats al Casino Malgratenc es constituïren en delegació del Centre Català de Valentí Almirall a qui restaren fidels l’any següent quan es fundà la Lliga de Catalunya.

El president del Centre Català de Malgrat fou Martí Casas (1845-1922), que l’any següent signava el Missatge a la Reina Regent i que esdevindria alcalde entre 1887 i 1889. L’entitat va tenir moltes dificultats i es dissolgué. Martí Casas va participar en l’Assemblea de Manresa presentant esmenes al projecte de les Bases. Repetí en les assemblees següents a Reus, Balaguer i Olot. El 1899, en fundar-se l’Agrupació Catalanista, Casas figurava en la directiva, però l’Agrupació, que va donar suport a la candidatura dels quatre presidents i seguí la Lliga Regionalista, durà ben poc. Tancant aquesta etapa i en el context de dissensió del catalanisme del tombant de segle, el 1902 es constituí L’Oratge, que fou admès en la Unió Catalanista.

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí