El primer catalanisme polític (2): El Masnou

Jaume Vellvehí.  laraconera.blogspot.com
552

Com s’anirà repetint arreu, les primeres notícies del catalanisme les trobem vinculades a personalitats del poble que, amb els anys, aglutinaran al seu entorn nuclis catalanistes i impulsaran el moviment fins a convertir-lo en polític i modern al tombant del segle XX. A Masnou, la figura capdavantera serà Antoni Sunyol i Pla (1859-1918), un pilot i comerciant que es distingí pel seu activisme catalanista. Va col·laborar en publicacions com La Renaixensa, La Costa de Llevant o El Poble Català, i el 1880 s’havia adherit al Primer Congrés Catalanista. Fou el principal promotor i president el Centre Català de Masnou fundat el 1887 com a sucursal del de Barcelona.

Les grans accions mobilitzadores del catalanisme tingueren al Masnou una embranzida destacada. El Missatge a Irlanda (1886), per exemple, comptà amb l’adhesió de vint-i-tres masnovins. El Centre Català del Masnou s’arrenglerà amb la Lliga de Catalunya i Antoni Sunyol n’ocupà la presidència (1887). El Centre s’adherí al Missatge a la Reina que fou signat per vint-i-cinc vilatans. Però el Centre es dissolgué poc després.

Antoni Sunyol va tenir un paper destacat en el moviment catalanista formant part activa en nombroses associacions i iniciatives com el Foment Catalanista (1891) o presidint l’Associació de Propaganda Catalanista l’any següent. Esdevingué un dels líders de la Unió Catalanista a la qual es vinculà de ben aviat. Presidí la Junta Permanent el 1897 i fou delegat pel Masnou a l’Assemblea de Manresa on intervingué destacadament. En traslladar la residència a Barcelona hi centrà la seva activitat. Fou delegat i membre d’algunes de les comissions ponents en les assemblees de Reus, Balaguer, Olot, Girona, que presidí, Terrassa i Barcelona. El 1897 signà el Missatge al Rei dels Hel·lens i al tombar el segle, davant la crisi de la Unió, que donaria pas a la creació de la Lliga Regionalista, s’hi mantingué fidel malgrat donar suport als partidaris de la intervenció electoral intentant establir un pont entre les dues tendències.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí