Els dubtes de l’arbitratge de Bankia

Maria Montserrat Carbonell.  Advocada
439

Després d’un llarg procés de protestes, gestions i negociacions, els perjudicats per l’adquisició de participacions preferents i obligacions subordinades de Bankia han aconseguit que l’entitat accepti sotmetre’s a arbitratge, fita aconseguida també, sense cap mena de dubte, pel paper actiu i suport d’algunes administracions com l’Ajuntament de Mataró i el seu alcalde. No obstant, s’ha de dir clarament que l’arbitratge de Bankia no és un arbitratge com el que, per exemple, s’ha sotmès Catalunya Banc (Caixa Catalunya) i les seves especials circumstàncies   fan dubtar en benefici de qui s’han establert. En concret s’han de tenir present quatre peculiaritats:

1. Només poden acollir-se a l’arbitratge aquells que ho comuniquin abans del 30 de juny,per tant, han de decidir-se sense tenir cap mena d’element de judici de com funcionarà efectivament tot el procediment, a diferència del que els passa als perjudicats d’altres entitats… Per quin motiu se’ls posa una data límit?

2. S’hauran d’esperar que un organisme designat per l’entitat, que és el que la defensa en determinats procediments judicials, decideixi si el seu cas va a arbitratge i, si és així, els perjudicats hauran de signar un document obligant-se a limitar l’import a cobrar a una determinada quantitat, sense que el tribunal arbitral pugui fixar-ne un altre. Si el perjudicat, per raons molt legítimes, està disposat a acceptar i a obligar-se a una determinada quantitat, per què Bankia no fa el mateix i simplement la paga?

3. Els assumptes no es resoldran seguint el mateix ordre de sol·licitud dels perjudicats, sinó que l’ordre serà que en primer lloc aniran a arbitratge tots els perjudicats per imports inferiors a 10.000 euros i, per tant, aquells que són més perjudicats són els que s’hauran d’esperar més. No sabem quan trigaran a resoldre’s, però de Catalunya Caixa, des del juliol passat s’han resolt només uns 1.800 assumptes i només d’afectats de Caixa Laietana, que no oblidem que és només una de les entitats que formen part del grup Bankia, hi ha aproximadament 15.000 persones.

4. En el cas de guanyar l’arbitratge, el pagament no serà tot amb diners, sinó que se li descomptarà el valor de les accions.

Per tant, el perjudicat de Bankia ha de decidir ara  o mai si vol anar a arbitratge i, si ho fa, ha d’acceptar cobrar només l’import que decideixi Bankia, ha d’acceptar cobrar-ne una part amb accions i, per últim, ha d’acceptar que el seu cas, com més greu sigui en funció del seu import, més tard es resolgui i, evidentment, deixant de percebre els interessos a què tindria dret… si sabent això els perjudicats ho accepten, és una decisió legítima i que només a ells els pertoca prendre, però lamento constatar que molts dels perjudicats a qui se’ls està informant del funcionament del procediment arbitral no reben, de nou, una informació correcta i completa de les peculiaritats d’aquest arbitratge i això pot portar a prendre decisions no volgudes.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí