Insolvència

Xavier Casas.  Advocat
369
Xavier CasasLa nova reforma concursal m’ajudarà a solucionar la insolvència de la meva empresa?

El dia 1 de gener de 2012 entrarà en vigor la Llei 38/2011 de reforma concursal, una més que mira d´adaptar el marc normatiu concursal a la crua realitat actual d´empreses i ciutadans en estat de plena insolvència.

Al meu entendre, la reforma intenta, però no acaba d´aconseguir, solventar les deficiències detectades i els errors constatats en una matèria sensible com és la conservació de l´empresa en crisi i la capacitat de respondre de la millor manera possible davant els deutes assumits.

Així doncs, difícilment la reforma legislativa ajudarà a millorar el tractament de la insolvència del deutor si no va acompanyada d’una reforma decidida de jutjats i tribunals, donant-los més suport tècnic i humà que permeti gestionar amb més rapidesa i eficiencia el procès concursal, impedint que el transcurs excessiu de temps sigui determinant per impedir qualsevol reflotament econòmic del concursat mitjançant un bon conveni amb els creditors o si més no, una ràpida i efectiva liquidació de l´actiu del deutor. Com aspecte positiu, cal destacar entre altres, la major protecció concedida a les negociacions per refinançar el deute abans de declarar el concurs, ja que els creditors sempre ho veuran amb més bons ulls que un conveni negociat dins el procés.

En definitiva, es tracta d´un nou intent de donar resposta legal a les conseqüències negatives d´una crisi econòmica i empresarial en tota regla, que al meu entedre precisa d´un enfocament molt més ampli i diversificat que permeti corregir gran part dels errors reincidents que porten a una empresa o persona a la insolvència.

COMPARTIR