Vulnerabilitat personal

Carmen López.  Psicòloga. Centre Psicologia i Logopèdia Cabrera
547

La personalitat és la forma que tenim de respondre i afrontar les dificultats que es presenten a la vida diària. Els mecanismes que utilitzem, el nostres recursos i habilitats, són els que ens permetran adaptar-nos i per altra banda, ens ajudaran a resoldre les frustracions de manera adequada.

La personalitat es forma des de la infància fins a l’edat adulta i en ella intervenen els gens, l’entorn, les relacions familiars, la sensibilitat i el temperament, entre altres aspectes.

Hi ha factors que si intervenen en el desenvolupament del nen, al moment en el qual és més vulnerable, poden afectar a la seva constitució psíquica. La inestabilitat emocional, situacions traumàtiques, antecedents familiars de trastorn mental, situacions d´abús i/o maltracte, poden augmentar el risc de desenvolupar un trastorn de personalitat.

Les persones que pateixen algun trastorn de personalitat tenen majors dificultats per afrontar l’estrès i respondre adequadament als àmbit laboral, social i familiar. L’inici es dona a l’adolescència i produeix una manca de recursos i fragilitat en la persona que el pateix.

Els trastorns de personalitat es caracteritzen per una marcada inestabilitat afectiva i conductual, que altera de forma important la vida de la persona i la de les persones que l’envolten, afectant al seu equilibri emocional.

És important escoltar, entendre i donar suport. I si fos necessari buscar ajuda per tal d’oferir recursos i tractament adequat.

 

COMPARTIR