Decorar amb plantes crasses

Passi Garden Home.  www.passigardenhome.com
340

Pel seu  extraordinari  repertori  de formes escultòriques i els seus mínims requeriments d’aigua i cures, no hi ha res com les col·leccions de petites plantes crasses per a decorar ambients d’interior plens de llum.

Res els agrada més que viure atapeïdes, unes al costat de les altres, en testos plans. A més, és tan poca la terra que necessiten –les seves arrels no es solen aprofundir sinó estendre superficialment–, que poden viure en els recipients més petits, ideals per disposar en grups coordinant materials, textures i colors.

Un consell: llevat que sigui imprescindible, no les treguis del test que porten del centre de jardineria. Així evitaràs sobretot que es facin malbé les seves fulles, que són molt fràgils.

COM CUIDAR UNES PLANTES (CASI) INDESTRUCTIBLES

  • L’ambient: Ha de ser lluminós, però sense sol directe. Si la llum és escassa es debilitaran. Prefereixen els ambients secs, ja que en general provenen de zones desèrtiques o semidesèrtiques (excepte els Rhipsalis), i temperats o càlids, ja que les crasses que es poden cultivar dins de casa pateixen quan la temperatura s’acosta als 0º.
  • Reg escàs: El taló d’Aquil·les de les plantes crasses és l’excés d’aigua. Si reben massa i, a més, la terra és poc porosa i drena malament, el més probable és que la planta acabi morint; si a més fa fred, pitjor encara. D’octubre a març no s’haurien de regar, com a molt polvoritzar amb aigua el substrat; a l’abril, maig i setembre n’hi hauria prou amb regar una miqueta, dues vegades al mes; i a l’estiu, una vegada a la setmana o cada 10 dies. Abans de regar és important comprovar que el substrat estigui sec.
  • No necessiten adob: Les crasses són de lent creixement i prefereixen els sols pobres, de manera que no els caldria adob, almenys als principis d’any. En els següents se’ls pot aportar un fertilitzant específic per a cactus i crasses de març a setembre, sempre respectant la dosi i la freqüència indicades pel fabricant.
  • Un substrat pobre i porós: En cas de necessitar trasplantar, es recomana proporcionar-los un substrat porós perquè disposin de bon drenatge i ventilació, com l’específic per a cactus, que a més conté magnesi per a prevenir la podridura radicular. La primavera és l’època més convenient per fer el trasplantament.
  • Gairebé immunes: Són plantes en general molt resistents a les plagues i fongs, sempre que se’ls ofereixin les condicions de cultiu adequades. Si hi ha alguna cosa letal per a les crasses és l’excés d’aigua en el substrat i/o una atmosfera humida, mal ventilada i freda, condicions ideals perquè sorgeixin fongs de podridura. L’excés d’ombra pot afavorir la presència de la cotxinilla cotonosa, sobretot, i cerosa.
  • Fàcils de multiplicar: Es reprodueixen per esqueixos de fulles o separant els fillols que van naixent a la base de les plantes. Només cal enterrar tot just el plançó, branqueta o full en un substrat humit de sorra i torba.
COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí