Defensa les teves plantes de la calor

Passi Garden Home.  www.passigardenhome.com
356

Les temperatures elevades i la força del sol de l’estiu són sempre una amenaça per a la vida de les plantes. El seu efecte combinat amb la manca d’aigua provoca una pansiment moltes vegades irreversible, i un cop de calor pot resultar letal. A més, les cremades que els raigs produeixen en el fullatge no només afecten al seu aspecte sinó que comprometen també la vida de l’exemplar. Aquí tens uns consells sobre com protegir les teves plantes dels rigors estivals.

Rega amb més freqüència. Augmenta la periodicitat del reg com més calor faci i més directa sigui l’exposició al sol. No obstant això, encara que en ocasions et toqui regar abundantment, evita sempre l’embassament, que és tan dolent o fins i tot pitjor que la manca d’aigua.

  • Si el cultiu és en contenidor recorda que l’aigua s’esgota amb més rapidesa. A més, el substrat s’escalfa molt més per efecte dels raigs del sol, sobretot si el contenidor és metàl·lic, plàstic o de color negre. Hauràs regar les plantes amb una freqüència força major (i en menor quantitat) que les que estan en terra.
  • No reguis en les hores de més calor perquè l’aigua no es perdi per evaporació, ni mullis els fulls perquè no es per evitar que el dany sigui irreversible.
  • Instal·la un sistema de reg programat per degoteig i els evitaràs als teus plantes riscos innecessaris, especialment quan et absents per vacances.

No adobis en els mesos més calents. En general no és recomanable adobar en les setmanes de més calor. En canvi, un bon adobat (no excessiu) durant la primavera contribuirà al fet que les plantes estiguin sanes i fortes i, per tant, resisteixin millor les altes temperatures. Al final de l’estiu o principis de la tardor aplica un adobat baix en nitrogen que les ajudi a resistir bé l’hivern.

Encoixinar el jardí, els testos i l’hort. El encoixinat o mulxing consisteix a cobrir la superfície del substrat amb algun element que afavoreixi la retenció d’humitat i protegeixi les arrels de les temperatures extremes. A l’estiu aconseguiràs a més que el sòl es mantingui més fresc. Podeu fer servir escorça de pi o palla neta a l’hort, o escorça o àrids decoratius al jardí i els testos.

Les plantes s’han de situar en un lloc apropiat per al seu desenvolupament. És clau triar espècies i varietats que puguin créixer bé al teu jardí o hort, no només perquè no pateixin a l’estiu, sinó en general perquè creixin sanes i fortes. Consulta al teu centre de jardineria quines són les millors opcions. Si les cultives en test tens l’avantatge que podràs moure’l a l’estiu a una zona més ombrejada i fresca (sota un arbre, la cara nord d’un mur, etc.).

Utilitza tendals i malles d’ombreig. Amb aquests recursos evitaràs que es cremin les plantes i crearàs un ambient fresc, amb menor pèrdua d’aigua.

  • En patis i terrasses, els tendals de tota la vida serveixen per aturar el sol i protegir les plantes.
  • En els jardins, els tendals de vela són una bona solució. Solen ser triangulars o quadrats i s’ancoren en les parets, arbres o unes estaques.
  • Per a l’hort pots recórrer a les malles d’ombreig en els mesos més càlids, un sistema assequible i senzill d’instal·lar i treure.

Agrupa les plantes. Si col·loques moltes plantes molt juntes en un racó podràs aconseguir un ambient humit per la suma de les evaporacions de cada una.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí