El procediment de reclamació de les clausules sol

Maria Montserrat i Carbonell.  Advocada
453

El passat 21 de gener, el govern espanyol va aprovar un decret on estableix  un procediment extrajudicial per reclamar, al qual s’hi poden acollir només les persones físiques que siguin consumidors; és a dir, que  la contractació del préstec  no hagi estat com a conseqüència de la seva  activitat comercial, empresarial, ofici o professió. El procés començarà amb una reclamació que l’entitat haurà de contestar rebutjant o acceptant i, en aquest últim cas, haurà de fer un càlcul de l’import a retornar que si el client accepta haurà de cobrar dins del termini màxim de tres mesos des que va iniciar la reclamació; no obstant, el decret també preveu la possibilitat de què el banc proposi  una manera de compensar la quantitat a pagar (podria ser-ho el destinar els diners a amortitzar la part del préstec que tinguin pendent, modificar-ne les condicions, etc.) i, en aquest cas, el client tindrà 15 dies per decidir si accepta la compensació.

Igualment, s’estableix que en el cas de què el client rebi els diners, haurà de regularitzar-ho en la seva pròxima declaració de la renda si en el seu dia es va aplicar deduccions pels diners pagats pel préstec  i, en canvi, si accepta que en lloc de cobrar els diners se li compensin, no haurà de pagar res. Per tant, aquest  procediment  vol agilitzar les reclamacions i el cobrament dels diners per part dels clients, però  per un altre costat, afavoreix la possibilitat de què  els bancs compensin els diners a tornar amb altres opcions.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí