Iniciació al bonsai, com l’has de cuidar?

Passi Garden Home.  www.passigardenhome.com
614

Tot el que envolta al bonsai és un món tan complex com apassionant. Aprofundir en ell requereix anys d’aprenentatge, tant dels seus aspectes culturals i estètics com merament tècnics. Sovint, la nostra relació amb els bonsais comença amb un regal o amb una compra a un centre de jardinera, i d’aquí sorgeix en ocasions una passió per a tota la vida. Però com cal cuidar aquests arbres tan peculiars?

Els bonsais no deixen de ser arbres i, com a tals, preferiran sempre una exposició assolellada. Els bonsais d’espècies tropicals exigiran estar protegits del fred a l’hivern, pel que en algunes ocasions caldrà tenir-los a l’interior, buscant sempre que rebin la major quantitat de llum i evitant que es ressequin per efecte de la calefacció. Per contra, si el bonsai pertany a una espècie autòctona o d’un clima similar al nostre viurà bé a l’exterior durant tot l’any i únicament serà menester protegir-lo de vents molt forts o gelades molt intenses.

Els bonsais s’han de regar quan el vegi la terra seca amb una regadora de forat fi fins que es xopi uniformement tot el substrat i l’aigua surti pels forats de drenatge. La freqüència de reg dependrà del clima, l’època de l’any i l’espècie; pot oscil·lar entre diversos regs al dia a l’estiu i un reg per setmana o menys durant l’hivern. Pel que fa a la qualitat de l’aigua, l’ideal seria utilitzar aigua pura. Si l’aigua corrent disponible conté massa sals, es pot recórrer a la de pluja, l’aigua embotellada de mineralització feble. Si al final cal regar amb una aigua de deficient qualitat serà necessari trasplantar el bonsai amb més freqüència per evitar l’acumulació de sals en el test.

El més important en utilitzar un substrat per bonsais és que dreni bé. S’ha d’evitar de totes totes l’entollada de les arrels. Per a això el substrat es col·locarà en diferents capes amb més granulometria a mesura que s’arriba al fons del contenidor. El substrat més utilitzat en el cultiu de bonsais és la akadama, composta principalment d’argila granulada, que després es barreja amb altres substrats que aportin diferents textures, com la grava, graveta, terra volcànica, etcètera. La funció de la akadama és tant drenar com retenir aigua i aportar nutrients. La grava i altres elements inerts garanteixen una bona ventilació del substrat.

L’adob més recomanable és l’orgànic perquè és absorbit lentament per la planta sense donar problemes de mancances nutricionals, afavoreix l’activitat microbiana del substrat i evita el risc de sobredosi que poden produir els abonaments químics. Els bonsais s’abonen durant el període d’activitat de la planta, és a dir, durant la primavera i la tardor, amb una freqüència d’unes dues setmanes. No s’ha d’abonar quan hi hagi signes de malaltia en el bonsai o després d’un trasplantament.

Amb el temps, l’abonat i un reg de baixa qualitat fan que s’acumulin sals a l’interior del test, el substrat acaba perdent les seves propietats i les arrels es desenvolupen tant que acaben ocupant la major part de l’espai. És el moment de trasplantar. La periodicitat del trasplantament dependrà de l’edat de la planta i de l’espècie. L’objectiu és eliminar les arrels, tant gruixudes com fines, dels extrems i de baix, amb el propòsit de regenerar-lo.

El pinçat consisteix a tallar els brots nous del bonsai per donar-li forma i controlar el seu creixement. També aconsegueix que les fulles siguin més petites. El pinçat es porta a terme durant l’època activa de la planta, des de la primavera a la tardor.

El Filat serveix per modelar i corregir la direcció de les branques. Se sol dur a terme durant o cap a la fi de l’hivern perquè les branques són més toves, tot i que cal anar amb compte perquè també són més trencadisses. És important desalambrar a la tardor, quan la planta comença a lignificar, per evitar que es produeixin marques o ferides. Els filferros més utilitzats són els de coure recuit i el d’alumini, que s’enrotllen en espiral a les branques que es vol canviar de direcció.

El Defoliat consisteix a eliminar fulles principalment per siluetejar la copa del bonsai i estimular el creixement de nous brots de fulles més petites. També s’aconsegueixen mitjançant aquest mètode unes coloracions més intenses a la tardor.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

El teu comentari
Entri el seu nom aquí