L’adob, aliment de les plantes

Passi Garden Home.
559

Les plantes requereixen nombrosos factors per al seu creixement, entre ells els elements nutritius. Els adobs són barreges dels diferents nutrients que una planta necessita. Cada planta presenta unes necessitats nutricionals concretes, en funció del tipus de vegetació, època de l’any, floració i medi on es desenvolupa.

L’ALIMENT DE LES TEVES PLANTES

Els nutrients que necessita qualsevol planta són:
El nitrogen: s’encarrega del creixement de les parts verdes de la planta (fulles, tiges…).
El fòsfor i el potasi: intervenen en els processos de floració, fructificació i enduriment.
El ferro o el magnesi: reverdeixen la planta, ajudant a la producció de clorofil·la.

L’ELECCIÓ DE L’ADOB

Gairebé tots els adobs, a excepció d’alguns de molt específics, contenen nitrogen, fòsfor i potasi en diferent proporció atenent el tipus de planta al qual van dirigits.  Tipus d’adobs:
Adobs líquids: són molt adequats per a plantes en test, ja que són molt fàcils d’aplicar, tenen un efecte immediat i molt poc risc de cremar-les.
Adobs solubles: són pols solubles per diluir en aigua. Adequats per a plantes en test i a terra. Tenen un efecte immediat, poc durador i poden produir cremar la planta si no es dossifiquen adequadament.
Adobs granulats: són grànuls que es van dissolent lentament en l’aigua de reg. Molt adequats per a plantes en test i a terra. Tenen un efecte a mitjà termini. El risc de produir cremades també és mitjà.
Adobs d’alliberament lent: es dissolen lentament gràcies a un procés biològic. Tenen un efecte a mig i a llarg termini (poden arribar a durar fins a 5 mesos). No produeixen cremades, la qual cosa els fa molt adequats per a la gespa.

LA NOSTRA SELECCIÓ

A Passi Garden Home trobaràs una gran selecció d’adobs, des dels universals, que serveixen per a gairebé totes les plantes, fins als específics, que cobreixen les necessitats concretes de moltes plantes, sense oblidar els adobs destinats a la gespa.

COMPARTIR