Monsteres maxis o minis

Passi Garden Home.  www.passigardenhome.com
629

La decoració amb plantes d’interior té en les Monsteres unes potents aliades, no només per les seves espectaculars fulles foradades sinó també per la seva facilitat de manteniment. A més, formen part de la llista de plantes capaces de filtrar substàncies volàtils nocives.

De fulles gegantines, com la Monstera deliciosa o Philodendron Pertusum, la famosa costella d’Adam, o petites, com la Monstera Adansonii, aquestes plantes natives de les selves tropicals d’Amèrica i les Antilles, són lianes enfiladisses que a mesura que creixen necessiten ser guiades o comptar amb un suport al qual adherir-se amb les seves arrels aèries.

La sempre enlluernadora costella d’Adam no necessita presentació com a planta d’interior. Pot enfilar diversos metres i creix amb força rapidesa. En els exemplars joves, les fulles són més petites i senceres. A mesura que la planta guanya maduresa, el fullatge augmenta de mida i comencen a aparèixer les retallades que recorden una costella i els forats ovalats al costat de la nervadura central.

La Monstera de Adanson, o Monstera Adansonii, no només té fulles molt més petites que la deliciosa: també la forma és diferent, de cor però més estreta i allargada, i amb nombrosos forats. Però, a més, els marges no es ‘desflequen’ en costelles i romanen intactes. La seva necessitat d’humitat la converteix en una planta ideal per al bany, sempre que sigui lluminós. A mesura que creix, lentament això sí, tendeix a penjar, llevat que trobi un suport on recolzar-se i grimpar. També pot viure en aigua.

COM CUIDAR LES MONSTERES

Les Monsteres en general no són plantes molt exigents en cures i manteniment sempre que es respectin les seves exigències de cultiu. Amb unes mínimes atencions poden complir molts anys.

  • Llum: Viuen bé en diverses condicions de llum, però com més en rebin més brillant serà el verd de les fulles. Això sí, no han d’exposar-se al sol directe per evitar que el fullatge es torni groc o es cremi. Recorda que en el seu hàbitat natural creixen a l’ombra dels arbres, abraçades als troncs.
  • Temperatura: Pel seu origen tropical no suporten bé el fred. Pateixen si el termòmetre baixa de – 1º, especialment la Monstera adansonii, que és especialment feliç quan gaudeix d’uns temperats 20 – 22º.
  • Substrat: Necessiten un sòl ric, amb abundant matèria orgànica, lleuger i alhora capaç de retenir cert grau d’humitat. És important que dreni bé per impedir que es produeixin entollaments.
  • Reg: Han de rebre aigua de forma regular, encara que en dosis moderades, i sempre deixant que el sòl s’assequi lleument entremig. L’excés de reg els resulta perjudicial i provoca que les fulles es vegin dèbils i deslluïdes, o fomenta que sorgeixin microorganismes que podreixen les arrels.
  • Polvoritzacions: Polvoritzar el fullatge i les arrels aèries amb aigua, sobretot a l’estiu, és una pràctica que les Monsteres agraeixen, especialment la d’Adanson, molt més demandant d’humitat ambiental.
  • Abonament: Per conservar-se verdes i sanes han de rebre adob orgànic o per a plantes verdes diluït en l’aigua de reg com a mínim un cop al mes.
  • Plagues i pols: Es poden veure afectades per la cotxinilla cerosa i cotonosa, que ha de retirar-se a mà amb un drap humitejat amb aigua i sabó, igual que la pols sobre les fulles (mai amb abrillantadors).
  • Poda: Les arrels no s’han de tallar, ja que els serveixen per absorbir la humitat. En cas que siguin massa grans i resultin molt antiestètiques se’n poden podar algunes. Cal eliminar les fulles grogues i trencades.
  • Testos: Les Monsteres es poden cultivar en tot tipus de testos, fins i tot penjants en el cas de les Adansonii. Per comoditat i disseny, les  hidrojardineres són una bona opció: estalvien la feina de regar i els proporcionen humitat a demanda per capil·laritat, alhora que preserven el sòl de taques.
COMPARTIR