TheGrowbox, un nou model de gestió integrada ‘on line’

Text: Redacció
741
Philippe Lambert, director de Growbox International

L’ús generalitzat de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i dels grans beneficis que suposa la gestió al núvol (cloud computing), en el marc de la societat de la informació en la qual vivim, planteja múltiples avantatges per als sectors professionals.

Precisament, un d’aquests és la companyia Growbox International, amb seu a Premià de Dalt, que ofereix a nivell mundial serveis tecnològics pioners a incubadores i vivers empresarials. “Usar aquesta tecnologia permet modificar radicalment els hàbits de treball de les incubadores empresarials –beneficiant tant als gestors i tècnics com als portadors de projectes–, i fins i tot aconseguir un model de suport empresarial molt més sostenible”, explica el director de l’empresa, Philippe Lambert.

TheGrowbox proposa un model de gestió avantguardista que inclou els beneficis que aporta el treball al ‘núvol’, és a dir, la plena capacitat d’operar i emmagatzemar dades dins d’Internet, alhora que agrupa tots aquells aspectes imprescindibles per a una bona gestió de l’emprenedoria.

“El model de gestió que oferim està adaptat a les necessitats de cadascun dels centres de desenvolupament de negocis, incubadores, ajuntaments i universitats per acompanyar tot el procés de creació i posada en marxa d’iniciatives de llançament d’empreses per a joves empresaris. Per aquest motiu podem donar suport, fins i tot, a aquelles entitats que no tenen una gran capacitat financera”, assegura Lambert.

Cada usuari del software de theGrowbox pot accedir a les aplicacions des de qualsevol lloc amb connexió a Internet. A nivell tècnic, l’aplicació està perfectament adaptada a les necessitats de cadascun dels centres empresarials i de les iniciatives a les quals cada centre dóna suport.

El principal avantatge d’aquest software és que permet realitzar un seguiment més acurat i continu de cada una de les noves empreses i, gràcies a una optimització del sistema, requereix una menor inversió de recursos.

“Tots els usuaris del sistema gaudeixen d’un ampli ventall d’opcions altament funcionals i visuals com una ràpida percepció dels indicadors clau de les iniciatives, l’accés a diverses estadístiques de control, la generació de documentació en format professional i personalitzable (com els plans d’empresa), etc. És a dir, es tracta d’un paquet d’aplicacions que permeten controlar efectivament el creixement dels projectes de creació d’empreses”, explica Lambert.

Dins el marc de tot aquest treball de desenvolupament de les noves tecnologies, theGrowbox, vol ajudar a impulsar la digitalització dels sistemes a Catalunya i alhora a donar un pas endavant en aquesta nova dècada tecnològica que la societat afronta.

COMPARTIR